Schulbüros an zwei Standorten

 

Am Standort Langenfort: 

FrauSobottka  FrauSancak  
Frau Sobottka   Büroleitung
Frau Sancak Schulbüro
Telefon: 428 88 15-60
Telefon: 428 8815-96
 
 
 
 

 

Am Standort Benzenbergweg:

 FrauSchmidt
FrauThies 
Frau Schmidt  Schulbüro
Frau Thies  Schulbüro
 Telefon: 428 88 15-20
Telefon: 428 88 15-10