Schulbüros an zwei Standorten

     Am Standort Langenfort:                                                           

 
FrauJoost web 
 
  Frau Boskan web2
                
 

Frau Joost 

Telefon: 428 88 15-60

jana.joost@bsb.hamburg.de

 

Frau Boskan

Telefon: 428 88 15-96

andrijana.boskan@bsb.hamburg.de

 
 
 FrauZoernig
Frau Zörnig
Telefon: 428 88 15-55
 
Am Standort Benzenbergweg:

 FrauSobottka web                       

FrauHubert web

Frau Sobottka   Büroleitung

Telefon: 428 88 15-10 

grit.sobottka@bsb.hamburg.de

Frau Hubert  Schulbüro
Telefon : 428 88 15-20